Regulamin


I. Zamówienia

1.1. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, b) e-mailem na adres sklep@monaga.pl, c) telefonicznie – pod numerem 75 77 17 747

1.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Firma potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

1.3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej.

1.4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Firma informuje o tym Klienta telefonicznie bądź mailowo.

1.5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą Firmy telefonicznie lub przez e-mail.

1.6. Ceny towarów podawane są w odpowiedzi na przesłane zapytanie w formularzu i są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

1.7. Firma ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta, jeśli na koncie firmowym nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności przedpłaty).

II. Dostawa zamówień

2.1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta. Możliwy jest też odbiór osobisty w jednym z wybranych przez Klienta sklepów stacjonarnych, których adresy umieszczone są na stronie internetowej w zakładce Salony.

2.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

2.3 Wydając towar Firma wydaje dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Klienta Faktury VAT.

III. Zasady dokonywania płatności

3.1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana według wyboru Klienta:
- przelewem na rachunek bankowy Firmy, który jest podany e-mailowo;
- gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej (za pobraniem).

IV. Zwrot oraz wymiana towaru

4.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

4.2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 4.1., zarówno Firma jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu towaru wraz z oryginalną metką.

4.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

4.5. Klient za uprzednią zgodą Firmy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Klienta wymienić towar na inny.

4.6. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Firmę.

4.7 Firma nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4.8 W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wypełnić Formularz Wymiany/Zwrotu, zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go na własny koszt razem z towarem na niżej podany adres:

Firma Konfekcyjna MONAGA, Urszula Brzezińska

ul. Słowackiego 9C

59-900 Zgorzelec

V. Reklamacja towaru

5.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Firma odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Firma odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji  na adres: Firma Konfekcyjna MONAGA Urszula Brzezińska, ul. Słowackiego 9C, 59-900 Zgorzelec.

5.3. Firma poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w Formularzu Reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres e-mail.

VI. Ochrona danych osobowych

8.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

VII. Postanowienia końcowe

9.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.2. Dostępność informacji o produktach na stronie nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

9.3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 

 

 

 ***

 

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis www.sanktuarium.turza.pl za pomocą systemu edycji treści "Planeta CMS".
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (np. Google Analytics);
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą zostać zastosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.